• 1
 • 2

Retshjælp

Starter Februar 15, 15:00
Kategorier: Hjælp og rådgivning
Hits: 43
De Jurastuderendes Retshjælp kan hjælpe med næsten alle sagsområder, herunder blandt andet rådgivning om:
 
 • Familieret, arveret og samlivsforhold
 • Fast ejendom
 • Socialret
 • Udlændingeret
 • Forvaltningsret
 • Lejeret
 • Aftaleret og køberet
 • Ansættelsesret
 • Erstatning og Forsikringsspørgsmål
 • Sundhedsret
 • Civilret og fogedret
 • Gældsforhold og gældssanering

Der ydes ikke rådgivning i forhold til skatteretlige spørgsmål, hvorfor vi henviser til skat.dk.

Der ydes udelukkende mundtlig juridisk rådgivning om alle spørgsmål, og vi kan således ikke møde for dig i statsforvaltningen, retten og lignende.

De Jurastuderendes Retshjælp kan IKKE være behjælpelig med skriftlig rådgivning af nogen art.

GRATIS Rethjælp på Trekanten den tredie torsdag i hver måned kl. 15 - 18.


Begivenhed gentagelser