• Bededag og 1. maj

  Bededag og 1. maj

  Trekanten holder lukket fredag 27.april på grund af store bededag. Tirsdag 1.maj holder vi lukket fra klokken 12. 
 • Jens Arentzen om en barsk barndom

  Jens Arentzen om en barsk barndom

  Han er kendt som skuespiller og foredragsholder. Nu fortæller han om, hvad en dårlig opvækst betyder senere i livet. 
 • 1
 • 2

Retshjælp

Starter April 19, 15:00
Kategorier: Hjælp og rådgivning
Hits: 229
De Jurastuderendes Retshjælp kan hjælpe med næsten alle sagsområder, herunder blandt andet rådgivning om:
 
 • Familieret, arveret og samlivsforhold
 • Fast ejendom
 • Socialret
 • Udlændingeret
 • Forvaltningsret
 • Lejeret
 • Aftaleret og køberet
 • Ansættelsesret
 • Erstatning og Forsikringsspørgsmål
 • Sundhedsret
 • Civilret og fogedret
 • Gældsforhold og gældssanering

Der ydes ikke rådgivning i forhold til skatteretlige spørgsmål, hvorfor vi henviser til skat.dk.

Der ydes udelukkende mundtlig juridisk rådgivning om alle spørgsmål, og vi kan således ikke møde for dig i statsforvaltningen, retten og lignende.

De Jurastuderendes Retshjælp kan IKKE være behjælpelig med skriftlig rådgivning af nogen art.

GRATIS Rethjælp på Trekanten den tredie torsdag i hver måned kl. 15 - 18.

Vi holder altid lukket på helligdage, mellem jul og nytår og i januar, juli og august måneder. Resten af året står vi til rådighed som sædvanligt, dvs. hver måned. Udover vores åbningstider på Trekanten den tredje torsdag i hver måned, holder vi åbent hver tirsdag og torsdag kl, 15.00-18.00 ved Retten i Aalborg samt på telefon 99 40 78 00.


Begivenhed gentagelser