betweenzone

Børn og unge til og med 15 år har adgang til kl. 18.00.

Voksne fra 16 år har adgang til IT-Caféen i hele åbningstiden, men kan henvises til PC i biblioteket i tidsrum for børn og unge. - Du skal fremvise legitimation, hvis vi forlanger det.

IT-Caféen kan være reserveret til kurser og andre formål.

Der er fri adgang til ledige PC-ere.

  • Der er mulighed for at reservere en PC i 1 time dagligt
  • Reservation gælder fra første hele klokkeslæt og 1 time frem.
  • Gæster, der har reserveret en PC, har fortrinsret.

Play-station er tændt i børne-unge-tidsrum.

  • Personalet vælger et spil hver dag, som ikke skiftes i løbet af dagen.
  • Vis hensyn til Trekantens andre gæster.

Hvis gæster flere gange på samme dag ikke retter sig efter personalets anvisninger, kan IT-Caféen lukkes med det samme for resten af det pågældende tidsrum.

  • Gæsterne har herefter ikke adgang til Trekanten resten at den dag.

Gentagne overskridelser kan medføre bortvisning.